Informații daune

Garanții

Garanții


Informatii privind procedura de avizare (anuntare), constatare a daunelor pentru asigurarile de garantii si plata despagubirilor:


1. Solicitarea de Plata a despagubirii va fi completata de Beneficiar dupa modelul atasat Clauzei de garantare, model pe care l-ati primit odata cu emiterea contractului de asigurare (implicit cu emiterea clauzei de garantare).


2. In conditiile in care nu mai aveti acest model sau doriti completarea electronica, va rugam sa solicitati la adresa de e-mail: daune.garantii@abcinsurance.ro forma electronica a formularului "Cerere de plata a despagubirii pentru clauza de garantare", serie si numar de polita____________, asigurat___________, beneficiar__________ si va fi la pusa la dispozitia dumneavoastra in foarte scurt timp.


3. Cererea de plata a despagubirii (model ABC):


a) se va completa si semna de catre Beneficiar si va fi transmisa la ABC in original, anterior datei de expirare a Politei de asigurare (cel tarziu la ora 24:00 a datei limita de asigurare la adresa noastra din Bucuresti, Str. Gara Herastrau , nr. 4B, Et 10, sector 2, cod postal 020334 sau pe e-mail: daune.garantii@abcinsurance.ro ;


b) va trebui sa contina declaratia Beneficiarului cu privire la culpa asiguratului, obligatiile garantate care nu au fost respectate si modul de calcul al sumei pretinse ca despagubire si alte informatii solicitate prin formular.


4. In termen de cel mult o zi de la data avizarii, veti fi contactat la adresa de e-mail declarata pentru deschiderea dosarului de dauna.


5. Plata despagubirii se va face in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii de despagubire completa conform prevederilor din clauza de garantare aferenta fiecarui tip de garantie. Termenul de plata a despagubirii incepe sa curga doar de la data receptionarii cererii de plata completata conform prevederilor clauzei de garantare aferenta fiecarui tip de garantie.

ABC Insurance

Contact


ABC Insurance

2008 - 2024 ABC Asigurari Reasigurari S.A.

© 2024 ABC Insurance. All rights reserved.