Solutionarea Alternativă a Litigiilor

Avand in vedere:

- REGULAMENTUL (UE) NR. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum)


- ORDONANŢA nr. 38 din 26 august 2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi


- REGULAMENTUL nr. 4 din 27 aprilie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)


Aducem la cunostinta clientilor sai persoane fizice precum si a tertilor pagubiti persoane fizice precum si a oricarui tert persoana fizica ce dovedeste existenta unui interes in relatia sa cu subscrisa ca:

1. La nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara s-a constituit in conformitate cu Regulamentul 4/2016 mai sus mentionat Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar - SAL-FIN, avand competente si in sectorul asigurarilor in Romania.


2. In caz de divergenta cu subscrisa asiguratul persoana fizica poate opta pentru utilizarea procedurii de solutionare alternativa a litigiilor prin Entitatea SAL-FIN, infiintata in acest scop in cadrul ASF. Informatii suplimentare fiind disponibile pe site-ul acestei entitati http://www.salfin.ro/


3. Asiguratii persoane fizice care au incheiat contracte de asigurare online cu societatea noastra vor putea opta pentru utilizarea online a procedurii de solutionare alternativa a litigiilor care decurg din tranzactiile online, utilizand in aces scop platforma SOL creata prin aplicarea Regulamentului UE nr. 524/2013. Accesul la platforma SOL este asigurat si prin portalul „Europa ta”.Roxana Andreea Cojocaru - Responsabil SAL-FIN


Telefon: 021-230.51.51

ABC Insurance

Contact


ABC Insurance

2008 - 2024 ABC Asigurari Reasigurari S.A.

© 2024 ABC Insurance. All rights reserved.